Vereniging De Drentsche Patrijshond

Nederlands Deutsch English
nederlands

Privacy Statement

De door u ingestuurde gegevens zullen uitslutend worden gebruikt t.b.v de organisatie van Kampioenschapsclubmatch De Drentsche Patrijshond op 1 juni 2019. Zij zullen niet aan derden ter hand worden gesteld.

sluit dit venster
deutsch

Privacy Statement

Die von Ihnen gegebene Information wird nur verwendet für Organisation der Kampioenschapsclubmatch De Drentsche Patrijshond am 1 juni 2019. Sie wird nicht an Dritten verfügbar gestellt.

Fenster schließen
enlish

Privacy Statement

Information sent by you will exclusively be used for the organisation of Kampioenschapsclubmatch De Drentsche Patrijshond on 1 juni 2019. It will not be handed over to a third party.

close this window